CD bestellen

Hierbij bestel ik

ex. van de CD 'Wat de toekomst brengen moge'

De kosten voor de CD zijn € 15,-- per stuk. Verspreiding zal zoveel mogelijk door koorleden gebeuren om portokosten te vermijden.