Repertoire door de jaren heen

Op deze pagina een overzicht van het repertoire van Asaf door de jaren heen.

TitelComponist
1Com nu met sang
2Een vaste burcht
3Hoog omhoog
4Psalm 100J.N. Bosch
5Psalm 121
6Psalm 122
7Psalm 138
8Psalm 150
9Psalm 43
10Psalm 98
11Vader, 'k wil gaan reizen
12Wee Hem die op een mens vertrouwt
13Zoete banden die mij binden
14Gelukkig is het land
15Pelgrimslied
16Psalm 32
17Psalm 68
18Psalm 84
19Te Deum
20Vaste Rots van mijn behoud
21Beveel gerust uw wegen
22De Heer'in Zijne troon
23Grote God, wij loven UE. Westra
24LofsanghJ. Nauta
25Ontwaakt gij die slaapt
26Psalm 103
27Psalm 119
28Psalm 140
29Psalm 66
30Een vaste burchtTer Braake
31Psalm 42
32Psalm 81Ter Braake
33Blijf bij mij, Heer'F. Pijlman
34Gods EereL. van Beethoven
35Heere keere van ons afF. Pijlman
36Psalm 93F. Pijlman
37Psalm 21F. Pijlman
38Psalm 25J. de Heer
39Psalm 31F. Pijlman
40Psalm 68G. Jellesma
41Psalm 81Jac. Kort
42Psalm 138M.W. de Wolff
43Psalm 146
44k Wil U, o God mijn dank betalen
45Psalm 105
46Psalm 33Weissenborn
47Gebed
48Hervormingskoraal
49Dancklied
50Psalm 106
51Psalm 121
52Psalm 133
53Uit hoogen Hemel kwam ter neer
54Een vaste burchtJ.S. Bach
55Intochtskoor naar Psalm 24C. Nieuwenhuijze
56Prijs de Heer'F. Pijlman
57Psalm 124W. Koen
58Psalm 89
59Wat mijn God wil
60Aanbidding
61AvondliedJ. Nauta
62Bede
63Des Herders ZondagsliedC. Kreutzer
64Psalm 116G. Jellesma
65Psalm 131
66Psalm 75
67Psalm 24
68BemoedigingJ.S. Bach
69Halleluja, eeuwig dankF. Pijlman
70Op bergen en in dalenC. de Pauw
71Psalm 101
72Psalm 3J. Worp
73Psalm 42E. Weiss
74Psalm 42F. Pijlman
75Psalm 87F. Pijlman
76Rust mijn zielE. Wettig-Weissen born
77Dankt, dankt nu allen God
78De klok der genade
79O, Hoofd, bedekt met wonden
80Psalm 108
81Psalm 30
82Psalm 81
83Psalm 97
84Psalm 98
85Wat God doet dat is welgedaan
86Gij dienaars van Hem
87Lofzang
88Psalm 100
89Psalm 56
90O, Hoofd bedekt met wonden
91Psalm 79
92Psalm 95
93Psalm 98 en 118
94Komt nu met zang
95Morgengebedt
96Psalm 103
97Psalm 150
98Wat winden
99Wees getrouw
100Ach, blijf met Uw genade
101Gezang 291
102Psalm 100
103Psalm 121
104Psalm 47
105Beveel gerust uw wegenH.W. de Wolff
106U gewijdM. Vulpius
107De Heilige stadJ.C. van der Slikke
108Heer' ik kom met al mijn nodenA. Pronk
109Nu daagt het in het oostenJ.C. Elbertsen
110O Heer, die daarJac. Bonset
111OdeH.W. de Wolff
112Psalm 89 - Te DeumBondsuitgave
113Psalm 91F. Pijlman
114Psalm 91H. Waardenburg
115Dochter Sions
116MiddernachtS. Welmers
117Psalm 6J. Bonefaas
118Psalm 80D. Bortnianksi
119Psalm 98 - AfrikaansG. Jellesma
120Stille nacht
121Verheugt u nu gij vromenPreatorius
122Vol van prachtJ. Slinger
123Boven de starrenFr. Abt
124Als ik Hem maar kenneH. Breidenstein
125Heer wees mijn GidsJ. Slinger
126Hoort gij die stemmeF.F. Flemming
127Psalm 43H.Gr. v. Hogen-dorp
128Psalm 95J. Arcadelt
129Ruwe stormenW. Hoorweg
130Troost nuG. Palmer
131Oud Hebreeuwse melodieRich. Alexander
132Psalm 121J.H. Ltzel
133Looft nu den Heer'J.S. Bach
134Zalig alleenA. Sneep
135Psalm 21A. Joosse
136Heer', ik hoor van rijke zegenBondsuitgave
137In Bethlehems stalF. Pijlman
138KerstvreugdeB.G. Meijer
139Psalm 23B. Klein
140Psalm 96H. Schtz
141Stille nachtF. Pijlman
142t Was nacht in Beth'lems drevenC.A. Kern/F. Pijlman
143Gods VaderliefdeC. van de Putte
144O Heer die onze Vader zijtF. Ch Maker
145Herdenkingslied (wijze Ps. 66)
146Psalm 81Jac. Kort
147De blijde boodschapG. Palmer
148Heugelijke tijdingJ.C. Bach
149Ik hoor trompetten klinkenA. Joosse
150Alzo lief heeft God de wereld gehadG.P. da Palestrina
151Ere zij God
152God is getrouwJ. Nauta
153OudejaarsavondB.G. Meijer
154Psalm 24Chr. W. van Gluck
155Psalm 72J. Heime
156Psalm 84S. Liddle/L. van de Leeden
157Psalm 118Simon C. Jansen
158Psalm 138L.P.A. Pors
159Stille nachtFr. Gruber
160Psalm 150P. Stolk
161Daar juicht een toonJ. Pasveer
162Het onze VaderA. van de Schoot
163Psalm 84A. Joosse
164Psalm 104J. Slinger
165Psalm 150M.L. Mc. Phail
166Bron van zaligheden.S. Bach
167Psalm 27
168Ere zij aan God den VaderL. Mens
169O. Hoofd bedekt met wondenJ.S. Bach
170Jeruzalemarr. J. Slinger
171Psalm 22J. Slinger
172Psalm 100H. Schtz
173Stilte over alle landenS. van Marion
174Waak op Gij Geest der oude heldenJ. Zwart
175Bondslied (proefuitvoering)B.J. Koetsier
176Psalm 90J.D. van Laar
177Ambrosiaans LofgezangE. Gebhardt/E. Ruth
178Neem mijn leven laat het HeerM. Egberts jr.
179O Vader, die door Uwe machtJ.B. Dijkes
180Psalm 66J.A.H. Verhoef
181Psalm 108:1 en 2M. Egberts jr.
182Wachter op de heilige murenF. Pijlman
183WilhelmusJ.A.H. Verhoef
184Ik heb gejaagdA. Bontan
185Psalm 134F. Pijlman
186U bid ik aanD. Bortnianksi
187Psalm 54A. Kot
188Psalm 111L.M. Hellendaal
189Psalm 42J. Heime
190Psalm 99L. Mens
191Psalm 93J. Heime
192Psalm 98F. Pijlman
193De lofzang van Zacheria:1,4 en 5F. Pijlman
194Heerlijk klonk het lied der engelenJ. Bonefaas
195Hoe zal ik U ontvangenJ.S. Bach
196De Heilige DrieenheidL. BourgeoisHarmonie F. Pijlman
197De lof GodsK. Ph. E. Bach
198Psalm 68L. Mens
199Psalm 105:1 en 5D.C.
200Psalm 133:1 en 2J. Blijderveen
201Psalm 8L. Mens
202Looft den Heer, o mijn zielR. Smart
203Psalm 140Cl. Goudimel
204Psalm 150R. Smart
205Psalm 118E. Drenth bew. R. di Bella
206Psalm 138:1 en 2R. di Bella
207Psalm 31R. di Bella
208Psalm 98R. di Bella
209Leer mij van U zingenR. di Bella
210Psalm 9R. di Bella
211GebedG.F. Hndel W.B. van Rodam
212Ere zij GodJ. van de Waart bew. R. di Bella
213Psalm 121J.H. Ltzel
214Psalm 41R.di Bella
215Psalm 81R. di Bella
216Psalm 139L. Bourgeois - harm. L. Mens
217Psalm 42F. Pijlman
218De heem'len roemenL. van Beethoven
219Leid mij Heer'S.S. Wesley - arr. R. di Bella
220Heerlijk klonk het lied der eng'lenarr. R. di Bella
221Heilig is de Heer'Fr. Schubert
222U zij de glorieG.F. Hndel
223Bede IIID. Bortnianksi
224Psalm 116C.G. van de Slikke
225De KoningsstadR. di Bella
226Psalm 73D.A. Jansen
227Hoor de eng'len zingenF. Mendelssohn-Bartholdy
228Geloof, hoop en liefdeR. di Bella
229Psalm 25Cl. Goudimel
230Psalm 103A. Swiers
231Psalm 25L. Bourgeois
232Psalm 105Cl. Goudimel
233De enige troostarr. R. di Bella
234Gelukkig is het landA.C. Schuurman
235Psalm 125A. van der Weele
236Dankt, dankt nu allen Godgelegenheidslied tekst/W. den Boer
237Psalm 131:1 en 4R. di Bella
238Psalm 146 : 1, 4 en 8Cl. Goudimel / R. di Bella
239De goede Herder (Psalm 123)H.B. Klein
240Psalm 34R. di Bella
241In stiller nachtJ. Brahms
242Vreugde in GodVulpius
243Bethlehem/EfrathaJ. van Weelden
244Leid mij Heer'arr. D. van Luttik-huizen
245Psalm 100Dickson S./ G.C. v.d. Zijden
246Wie maar de goede God laat zorgenarr. D. van Luttikhuizen
247Psalm 110Cl. Goudimel
248Zum Sanctus M. Haydn/H. Week-hout
249Heilig Godslam J. van Zweden
250Gebed om genade Ch. H. Gabril
251Hoor ons gebed (jeugdkoor)
252Voor de troon (jeugdkoor)
253Zalig zijn de doden
254Prijst Zijne NaamJ. van Weelden
255Psalm 132J. Blijderveen
256Psalm 146 (Song of Praise)John M. Basleij
2575e lied (ds J. Groenewege)J. Brahms - arr. R. di Bella
258Daal SchepperHugo Distler
259Psalm 8Cl. Goudimel
260Verhoor mijn b (Psalter 272)W.B. Brodbury/J.C.v.d.Slikke
261Zum Eingang (waarheen zal ik mij wenden)F. Schubert
262Psalm 8L. Mens
263EenswillendheidG.C. van der Zijden
264God zij met onsR. Vaughen Williams
265Leer mij, o Heer'Th. Attwood
266Psalm 100S. Dickson bew. G.C. van de Zijden
267Gebed - Als ik roep tot UG. Whelpton
268Psalm 103G.C. van der Zijden
269AvondzangH. Percy Smith
270Gebed om genadeCh. H. Gabril
271Daar is een GodJ. Haydn - bew. J. van de Baaren
272Juicht voor de KoningW van Galen
273Psalm 150
274Veertig eeuwenJ. van Weelden
275God onze Vadereng. melodie. J. Stolk H. Weekhout
276Christus regeerteng. melodie. J. Stolk H. Weekhout
277Geprezen zij de Heer'J. van Ingen Schenau
278God des hemels en der aardeHeinrich Albert
279O, Zeeland waaktF. Debel
280De naderende Bruidegomoude Duitse melodie)
281Psalm 72bew. J. Bonefaas
282Heere kere van ons afJ. Dowland
283Lof zij den Heer'J.S. Bach
284Psalm 19Cl. De Jeune
285Zegen ons AlgoedeC. de Wolf
286Nog is het tijdJ.S. Bach
287Blijf bij mij Heer'P. Kiel
288God leeft toch nogJ.S. Bach
289Psalm 57Maistre Pierre bew. J. Wagenaar
290Te DeumFr. Silcher
291In donkere nachtE. Flipse
292Zum GloriaF. Schubert
293De herders waren in het veldJ. van Zweden
294Zuid-Afrikaanse Psalm (psalm 130)H.W. de Wolff
295Heilig GodslamJ. van Zweden
296Psalm 124L. Bourgeois bew. G.C. van der Zijden
297De verloren zoonbew, H. de Vries
298Volksliedbew, H. de Vries
299Psalm 95J.C. de Puy
300Kom, o lang verwachte MeesterPrichard/Wesley
301t Licht dezer wereldJ.R. van Zumst bew. J. Heime
302Zum SanctusM. Haydn
303Psalm 92J. Heime
304Psalm 128L. Bourgeois bew. L.J. Mens
305Heilig is de Heer'M. Praetorius
306Psalm 56M. Egberts
307De Lofzang van SimeonJ. Mulder
308Gedenk aan mijL. van der Leeden
309Heer'houd in deze nachtL. van Beethoven
310Psalm 121P. de Kam
311Het gebed des HeerenM. Luther-J.S. Bach
312O, God mijn Heer'S.S. Wesley
313Vat Gij mijn handbew. H.F. Kapteijn
314Zalig zijn de doden
315Eens was ik een vreemd'lingarr. D. van Lut-tikhuizen
316GebedG.W. Gluck
317BethlehemJ. van de Waart
318Daar is die zegenrijke nachtL. Bourgeois
319In 't nachtlijk duisterJ. Kaasschieter
320KerstzangHanegraaf
321Op 't geluid derhemelkorenH.J. Gauntlett
322Aanschouw het LamM. Zonnenberg/H. van Maelsaeke
323Heer'ik hoor van rijke zegenD. van Luttikhuizen
324O God, mijn HeerS.S. Wesley
325Wie heeft U zo geslagenJ.S. Bach
326Heer, ik kom met al mijn nodenA. Pronk
327t Is middernachtW.B. Brodbury bew. J.C. van der Slikke
328Psalm 42F. Pijlman
329Psalm 43J. Heime
330Des Heeren stemW.A. Mozart
331k Zal gedenken hoe voor deze
332Psalm 8G. Jellesma
333Psalm 81H.A. Adema
334Psalm 89CL. Le Jeune
335Psalm 150G. Jellesma
336Psalm 85D. van Luttikhuizen
337God, onzer vaad'renG.W. Warren
338Psalm 84B. de Vries
339Meester hoe kunt Gij zo slapenCh. Palmer
340Psalm 107J. de Heer
341Psalm 108J. Kapaan
342Vrede als waterstromenM.W. Kramer
343De herders waren in het veldJ. Mulder
344De Lofzang van ZachariaE. Haase
345Nu zijt wellekomeJ. Mulder
346Psalm 126Ch. Palmer bew. J. Everste
347GebedG.F. Hndel W.B. van Rodam
348Psalm 124L. Bourgeois
349Heer', wij loven Uwe majesteitO. Skillings
350Lied der opstandingJ.S. Bach
351O, stille zondagmorgenB. Mooibroek
352Aan U de lofJ.S. Bach/H. Held
353De LevensvorstW. van Galen
354Loof den Heer', o mijn zielR. Smart
355Gods grootheidJ.W. Peterson/R.J. Rijkse
356Zoekt eerst het koninkrijk van God
357O, mijn ziel houd goede moedJ. Mulder
358Hoe zal ik U ontvangenH.W. de Wolff
359O, Heil'ge nachtA. Adam bew. J.C. van de Slikke
360Psalm 68 Gods RechterhandG. Jellesma
361KerstoratoriumH.W. de Wolff
362Heilig, heerlijk OpperwezenG.H. Bates
363Psalm 25J. de Heer
364Wilhelmus - Psalm 134J. Zwart
365De blijde boodschapP. Wildeman
366De nacht is zo donkerA. Kortleven
367HymneC.H. Palmer
368Nu daagt het in het oostenH. Slettenhaar
369Psalm 92D. van Luttikhuizen
370Psalm 68, Geloofd zij GodG. Jellesma
371Psalm 122F. de Vries
372In grazige weidenJ. van Ingen Schenau
373Maria's KindJ. van Blijderveen
374NowellChr. W. van Gluck bew. J. Vermuls
375Loof, Loof mijn zielJames Walch
376Psalm 103J. Heime
377Bljf bij mij Heer'P. Kiel
378Psalm 35P. Stolk
379KerstcantateG. Jellesma - bew. J.C. van der Slikke
380Komt allen te samenD. Willcocks
381Ach, mijn zielG.F. Hndel
382Psalm 75F. de Vries
383Eens was het nacht op aardeP. Solk
384Stille nachtJ. Ivens
385Psalm 3A. Loonstra
386VertrouwenJ. Nauta
387Ga niet alleen door 't levenP. Stolk
388De sterre gaat stralenJ. van Ingen Schenau
389Herders in het veld van EfrathaJ.C. van der Slikke
390Het daget in den oostenJ. Nauta
391Als ik in gedachten staW.H. Zwart
392Leer mij o Heer', Uw lijdenJoh. Crger
393Grote God, wij loven UK.J. Mulder
394Merck toch hoe sterckJ.C. van der Slikke
395Voor Neerland en OranjeA.A. Overbeeke
396Zie de ZonM. Mans
397De herders waren in het veldA.A. Overbeeke
398Kerst suiteA.A. Overbeeke
399Gelegenheidslied 50-jaar huwelijk
400Psalm 22A.A. Overbeeke
401Psalm 32P. Stolk
402Heer'ik hoor van rijke zegenD. van Luttikhuizen
403Psalm 124D. Sanderman (met mannenkoor)
404GebedFaure
405Leer mij o Heer'Th. Attwood
406Roept uit aan alle strandenM. Boekel
407Eben-Hazer (met Convocare)B. Kruis
408Jeruzalem (met Convocare)H.H. Parry/ H. Sletten-haar
409Bede om genadeP. Stolk
410Luister mijn hartH. Smart/F. Pijlman
411Wat de toekomst brenge mogetrad.
412Psalm 108 - bovenstem
413Psalm 119 - bovenstemJ.C. van der Slikke
414Psalm 25 - bovenstemJ.C. van der Slikke
415Psalm 42 - bovenstemJ.C. van der Slikke
416Psalm 68 - bovenstemJ.C. van der Slikke
417Alleen met GodDick Sanderman
418Loof nu den Heer'J.S. Bach
419De Kerk van alle tijdenJ. Mulder
420Psalm 138F. Asma/A.A. Overbeeke
421Psalm 66samen met jeugdkoor Yerseke
422Uw Koninkrijk koom'J.S. Bach
423Psalm 43samen met mannenkoor Krabbendijke
424Hoor de eng'len zingen (gezang 25)F. Mendelssohn-Bartholdy
425Uitnodiging tot het HeilJ. Heime
426De Heer'is mijn HerderP. Stolk
427De Heer' is mijn HerderP. Stolk
428Psalm 96J.S. Bach
429Heilig, heerlijk OpperwezenF. Mendelssohn-Bartholdy
430U zij de glorieA.A. Overbeeke
431Psalm 130J. de Wit jr.
432Psalm 8P. Stolk
433De zegenrijke nachtJ.W. Peterson/A.A. Overbeeke
434De lofzang van MariaA.A. Overbeeke
435Wat God doet dat is welgedaanJ.S. Bach
436Psalm 146
437Psalm 42P. Stolk
438Elk uur, elk ogenblikA.A. Overbeeke
439De Heere onze gerechtigheidA.A. Overbeeke
440Hymne Psalm 24Hans Boelee
441Zie ik de bergenW. Appermont
442Een vaste burgGordon Young
443Al was des hemels gloed geblustH. Slettenhaar
444In 't nachtlijk veld van EfrathaW. van Galen
445O, hoogt'en diepteM. van de Veer
446Psalm 142A.A. Overbeeke
447Wilhelmus van NassouweJ. v Zweden
448Psalm 77D. Sanderman
449Laudate DominumJ. Mulder
450Psalm 17P. Stolk
451O, almachtige HeereMozart / J. Oreel
452Gij dienaars van HemH.A. Adema
453Blijf bij onsM. Zonnenberg
454Psalm 146H.J.van Lummel/A.A. Overbeeke
455Wees mij genadig HeerW. van Galen
456Zegen ons AlgoedeH. Boelee
457Looft God gij christ'nenBert Kruis
458De morgen is gekomenP. Burger
459Al d' ere zij aan God alleenA.A. Overbeeke
460Psalm 43A. van Vliet